ТУМОРНИ МАРКЕРИ

Алфа-Фетопротеин (AFP)

Простатен специфичен антиген (PSA)

Карцино-ембрионален антиген (CEA)

СА 125

СА 15-3

СА 19-9

 

Понятието туморни маркери – обхваща вещества, които насочват към наличие на някакъв вид тумор. Всички измервани сега туморни маркери, говорят за наличие на тумор, ако надхвърлят определени прагови нива, т.е. всички туморни маркери постъпват в телесните течности и при нетуморни заболявания /в по-ниски концентрации/.

Туморните маркери са подходящи за проследяване след проведена хирургическа интервенция или в хода на друг вид терапия. В случай на тотално отстраняване на тумора и при липса на метастази следва намаляване стойностите на туморния маркер до нормалните. Всяко ново повишение на стойностите е указание за настъпил рецидив. Туморните маркери в известна степен зависят от размера на тумора, т.е. не са подходящи за ранна диагноза При малка по обем туморна маса туморните маркери могат да са в нормални стойности.

 

Loading picture...

Алфа-Фетопротеин (AFP)

AFP - алфа-Фетопротеин - изследването на този туморен маркер има стойност в следните случаи:

- първичен чернодробен карцином;

- тумори, изхождащи от тестисите.

Неспецифично повишени стойности на маркера може да има при - хепатити, чернодробна цироза, доброкачествени тумори на яйчниците, многоплодна бременност и други.

Loading picture...

Простатен специфичен антиген (PSA)

PSA – Простатен специфичен антиген. Повишава се при простатен карцином, умерено повишени сйности може да има при доброкачествена простатна хиперплазия, простатит, след манипулации върху простатата - до 10 дни след манипулацията.

Loading picture...

Карцино-ембрионален антиген (CEA)

СЕА - Карцино-ембрионален антиген – неспецифичен маркер. Добре е да се използва в комбинация с други по-специфични туморни маркери. Изследването на този маркер има стойност при карцином на дебелото черво; карцином на гърдата; карцином на белите дробове и други.

Стойностите на СЕА могат да бъдат повишени и при следните заболявания - хронични чернодробни заболявания, напреднала хронична бъбречна недостатъчност, пушачи и други.

Loading picture...

СА 125

Изследването на този туморен маркер има стойност при карцином на яйчниците, карцином на дебелото черво, карцином на млечна жлеза, карцином на панкреаса. Неспецифично повишени стойности могат да се наблюдават при – остър панкреатит, болест на Крон, чернодробна цироза, възпалителни заболявания на яйчниците, бременност и други.

Loading picture...

СА 15-3

Изследването на маркера има стойност при карцином на млечната жлеза, метастазирали карциноми от панкреас, яйчник, дебело черво, бял дроб, стомах, матка. Неспецифично повишени стойности могат да се наблюдават при - чернодробна цироза, остри и хронични хепатити.

Loading picture...

СА 19-9

Карциномен антиген 19-9 с междинен продукт СА 50. Изследването на този маркер има стойност при карцином на панкреаса, карцином на жлъчните пътища,карцином на дебелото черво, карцином на стомаха, карцином на яйчниците. Неспецифично повишени стойности на маркера може да има при: токсични хепатити, чернодробна некроза, холецистити, панкреатит и други.

 

 

webmaster Copyright © 2011 ПМДЛ